دانلود آهنگ مرکز درد است و کانون شرار غلام کویتی پور

پنج‌شنبه - 10 نوامبر 2022
دانلود آهنگ مرکز درد است و کانون شرار غلام کویتی پور

با ما باشید با سوپرایز بزرگ این ساعت رسانه ارور موزیک ♯ دانلود اهنگ مرکز درد است و کانون شرار با صدای غلام کویتی پور به همراه تکست و بهترین کیفیت ♪

Download Old Music BY : GHLAM KVYTY PVR | MRKZ DRD AST V KANVN SHRAR With Text And 2 Quality 320 And 128 On ErrorMusic.ir

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه ♯☂

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه ♯☂

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

بشکسته سبوهامان خون است به دلهامان ♯☂

فریاد و فغان دارم دوردیکش میخانه

هر سو نظر اندازی صد خاطره می سازی ♯☂

زآنها که سفر کردند دلشاد از این خانه

تا سر به بدن باشد این جامه کفن باشد ♯☂

فریاد اباذرها ره بسته به بیگانه

ای وای که یارانم گلهای بهارانند ♯☂

رفتند از این خانه رفتند غریبانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه ♯☂

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

بشکسته سبوهامان خون است به دلهامان ♯☂

فریاد و فغان دارم دوردیکش میخانه

هر سو نظر اندازی صد خاطره می سازی ♯☂

زآنها که سفر کردند دلشاد از این خانه

تا سر به بدن باشد این جامه کفن باشد ♯☂

فریاد اباذرها ره بسته به بیگانه

ای وای که یارانم گلهای بهارانند ♯☂

رفتند از این خانه رفتند غریبانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه ♯☂

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه ♯☂

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♯☂

ناله عشق است و آتش میزند

قصه دل دلکش است و خواندنیست ♯☂

تا ابد این عشق و این دل ماندنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♯☂

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♯☂

ناله عشق است و آتش میزند

مرکز درد است و کانون شرار ♯☂

شعله ساز و شعله سوز و شعله کار

خفته یک صحرا جنون در چنگ او ♯☂

یک نیستان ناله در آهنگ او

نغمه را گه زیر و گه بم میکند ♯☂

خرمنی آتش فراهم میکند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♯☂

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♯☂

ناله عشق است و آتش میزند

کرده خود را میزبان شعله ها ♯☂

تا بسوزد در میان شعله ها

عشق اینجا اوج پیدا می کند ♯☂

قطره اینجا کار دریا می کند

رخصتی تا ترک این هستی کنین ♯☂

بشکنین این شیشه تا مستی کنین

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست ♯☂

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست ♯☂

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♯☂

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♯☂

ناله عشق است و آتش میزند

مرکز درد است و کانون شرار ♯☂

شعله ساز و شعله سوز و شعله کار

خفته یک صحرا جنون در چنگ او ♯☂

یک نیستان ناله در آهنگ او

نغمه را گه زیر و گه بم میکند ♯☂

خرمنی آتش فراهم میکند

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست ♯☂

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست ♯☂

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♯☂

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♯☂

ناله عشق است و آتش میزند

کرده خود را میزبان شعله ها ♯☂

تا بسوزد در میان شعله ها

عشق اینجا اوج پیدا می کند ♯☂

قطره اینجا کار دریا می کند

رخصتی تا ترک این هستی کنین ♯☂

بشکنین این شیشه تا مستی کنین

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست ♯☂

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست ♯☂

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♯☂

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♯☂

ناله عشق است و آتش میزند

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست ♯☂

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست ♯☂

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♯☂

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♯☂

ناله عشق است و آتش میزند

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست ♯☂

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست ♯☂

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♯☂

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♯☂

ناله عشق است و آتش میزند

♯☂

♯☂

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه ♯☂

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه ♯☂

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

بشکسته سبوهامان خون است به دلهامان ♯☂

فریاد و فغان دارم دوردیکش میخانه

هر سو نظر اندازی صد خاطره می سازی ♯☂

زآنها که سفر کردند دلشاد از این خانه

تا سر به بدن باشد این جامه کفن باشد ♯☂

فریاد اباذرها ره بسته به بیگانه

ای وای که یارانم گلهای بهارانند ♯☂

رفتند از این خانه رفتند غریبانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه ♯☂

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

بشکسته سبوهامان خون است به دلهامان ♯☂

فریاد و فغان دارم دوردیکش میخانه

هر سو نظر اندازی صد خاطره می سازی ♯☂

زآنها که سفر کردند دلشاد از این خانه

تا سر به بدن باشد این جامه کفن باشد ♯☂

فریاد اباذرها ره بسته به بیگانه

ای وای که یارانم گلهای بهارانند ♯☂

رفتند از این خانه رفتند غریبانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه ♯☂

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه ♯☂

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♯☂

ناله عشق است و آتش میزند

قصه دل دلکش است و خواندنیست ♯☂

تا ابد این عشق و این دل ماندنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♯☂

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♯☂

ناله عشق است و آتش میزند

مرکز درد است و کانون شرار ♯☂

شعله ساز و شعله سوز و شعله کار

خفته یک صحرا جنون در چنگ او ♯☂

یک نیستان ناله در آهنگ او

نغمه را گه زیر و گه بم میکند ♯☂

خرمنی آتش فراهم میکند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♯☂

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♯☂

ناله عشق است و آتش میزند

کرده خود را میزبان شعله ها ♯☂

تا بسوزد در میان شعله ها

عشق اینجا اوج پیدا می کند ♯☂

قطره اینجا کار دریا می کند

رخصتی تا ترک این هستی کنین ♯☂

بشکنین این شیشه تا مستی کنین

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست ♯☂

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست ♯☂

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♯☂

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♯☂

ناله عشق است و آتش میزند

مرکز درد است و کانون شرار ♯☂

شعله ساز و شعله سوز و شعله کار

خفته یک صحرا جنون در چنگ او ♯☂

یک نیستان ناله در آهنگ او

نغمه را گه زیر و گه بم میکند ♯☂

خرمنی آتش فراهم میکند

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست ♯☂

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست ♯☂

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♯☂

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♯☂

ناله عشق است و آتش میزند

کرده خود را میزبان شعله ها ♯☂

تا بسوزد در میان شعله ها

عشق اینجا اوج پیدا می کند ♯☂

قطره اینجا کار دریا می کند

رخصتی تا ترک این هستی کنین ♯☂

بشکنین این شیشه تا مستی کنین

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست ♯☂

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست ♯☂

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♯☂

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♯☂

ناله عشق است و آتش میزند

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست ♯☂

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست ♯☂

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♯☂

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♯☂

ناله عشق است و آتش میزند

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست ♯☂

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست ♯☂

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♯☂

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♯☂

ناله عشق است و آتش میزند

♯☂

♯☂

پخش آنلاین همین موزیک

شما هم نظری ارسال کنید

نظر ها بسته شده اند